Consulaire diensten

Blijf op de hoogte

Belgen die permanent in Vietnam verblijven maar hun officiële verblijfplaats nog steeds in België hebben, hebben slechts recht op beperkte administratieve bijstand van deze ambassade.

U heeft er belang bij uw e-mailadres(sen) aan de ambassade over te maken en regelmatig eventuele wijzigingen te signaleren.

Meer consulaire informatie

Algemene teksten over consulaire diensten voor Belgen in het buitenland vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.