Relaties Vietnam-België

  1. Zuletzt aktualisiert am

Diplomatieke relaties

Bilaterale betrekkingen

België en Vietnam onderhouden diplomatieke betrekkingen sinds 22 maart 1973. Beide landen hebben in de afgelopen 40 jaar een relatie ontwikkeld die steunt op een diepe en multi-sectorale samenwerking. Het sterk engagement van beide landen heeft tot een nauwe en vruchtbare samenwerking vandaag geleid. Bezoeken op hoog niveau tussen beide landen vinden regelmatig plaats zoals het bezoek van ZKH Prins Filip en HKH Prinses Mathilde aan Vietnam in maart 2012, en het bezoek van Secretaris-generaal van de Communistische Partij Nguyen Phu Trong aan België in januari 2013.

België is trots op een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan de ontwikkeling van Vietnam vanaf 1977 met een ODA-bron van €20-25 miljoen per jaar. Het bilaterale programma voor ontwikkelingssamenwerking tussen België en Vietnam eindigde officieel eind juni 2019, maar België blijft Vietnam steunen via academische samenwerking, Ngo’s de privésector – met de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO). Vietnam blijft de ontvanger van de Belgische concessionele ODA-financiering beheerd door Finexpo. De Franstalige Gemeenschap van België (WBI) heeft ook een eigen samenwerkingsprogramma met Vietnam op specifieke gebieden zoals geneeskunde, onderwijs en civiele techniek. 

In de afgelopen vier decennia heeft een belangrijk aantal Vietnamese studenten kunnen profiteren van het uitstekende Belgische onderwijssysteem via verschillende studiebeurzen. Tot dusver hebben ongeveer 4.000 Vietnamese studenten in België gestudeerd.

Daarnaast heeft de Solvay Business School sinds 1995 een MBA en een masterprogramma in Vietnam met ongeveer 2.500 alumni. De Haven van Antwerpen verzorgt opleidingsseminaries voor Vietnamese professionals in havenbeheer.

Sinds 2018 is België de strategische partner van Vietnam in de landbouwsector. België is de 6de Europese handelspartner van Vietnam. Het totaal volume van de handelsuitwisselingen tussen beide landen bedraagt ongeveer €3 miljard euro. Dit volume stijgt elk jaar, een teken van een toenemende economische complementariteit. De producten die verhandeld worden zijn vooral chemische producten, machines, metaal, textiel en schoenen, en landbouwproducten. Onze bedrijven voeren water en havenwerken uit en zijn ook actief op het gebied van voedsel (aquacultuur, koffie, cacao), ruimte technologie en water- en afvalbeheer.
 

Economische relaties

Overzicht

De bilaterale economische relaties tussen België en Vietnam zijn in de afgelopen decennia sterk toegenomen. Dit is enerzijds het resultaat van de sterke economische groei in Vietnam zelf en anderzijds van de toenemende internationale openheid van onze Belgische bedrijven.

België is de 6de Europese handelspartner van Vietnam: de handel tussen beide landen bedraagt – volgens Vietnamese cijfers - zo’n 3 miljard euro in 2020. Dit cijfer stijgt elk jaar. België is met zijn internationale havens, zijn uitstekende transportinfrastructuur en centrale ligging een uitstekende toegangspoort voor Vietnamese producten in Europa.

Eind 2020 bedroegen de Belgische investeringen $1,1 miljard wat goed is voor 78 projecten in Vietnam, met de 23ste positie van de 131 landen die in Vietnam investeren.

Belgische bedrijven in Vietnam ontdekken steeds nieuwe sectoren zoals afvalverwerking, waterzuivering, medische machines en applicaties. Op deze manier helpen ze Vietnam met kennisoverdracht en een uitwisseling van competenties. De Belgische overheid steunt deze initiatieven met concessionele leningen en andere financieringsvormen.

Bilaterale handel

De bilaterale handel tussen de EU en Vietnam bedroeg in 2020 €43,2 miljard, momenteel een van de grootste handelspartners van Vietnam. Vietnam is de 15e grootste handelspartner van de EU en binnen de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN), een van de grootste handelspartners van de EU. Samen is ASEAN de 2de grootste handelspartner van de EU buiten Europa (na de VS en China). In 2020 bedroeg de EU-uitvoer naar Vietnam €8,788 miljard en de EU-invoer uit Vietnam: €34,420 miljard. Hiermee is ons land de 6de grootste exportmarkt van Vietnam in Europa. In 2020 bedroeg de totale handelsbalans tussen België en Vietnam €1,9 miljard in het voordeel van Vietnam. De Belgische export naar Vietnam bereikte €633,6 miljoen met de belangrijkste secties: 

chemische producten (45.6%),  machines en toestellen (13,2%), edelstenen en edelmetalen (9,8%). De Belgische ingevoerde producten uit Vietnam bereikte €2.183,5 miljoen met de belangrijkste secties:

schoenen en hoofddeksels (47,2%), textiel (16,5%) en metalen (5,9%).

Sinds de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam (EVFTA) in Augustus 2020 van kracht werd, heeft België een belangrijke rol gespeeld bij het bevorderen van handel en buitenlandse investeringen in Vietnam.