Uittreksel uit het Strafregister

  1. Zuletzt aktualisiert am

In Vietnam


Een uittreksel uit het strafregister van de Vietnamese overheid voor de periode van uw verblijf in Vietnam kunt u krijgen bij de Dienst Justitie van de stad of de provincie waar u woont.

In België


Alle informatie over het uittreksel uit het Strafregister vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.