Legalisatie van documenten

Hoe legaliseert u een document?

  1. Laatst bijgewerkt op

Algemene informatie over legalisatie van documenten


Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “Apostilleverdag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.

Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten

Voor de legalisatie vanuit het buitenland kunt u ook steeds de website raadplegen van onze vertegenwoordiging ter plaatse: Belgische ambassades en consulaten in het buitenland

Om uw vraag te verfijnen, kunt u ook de Zoekcriteria gebruiken.
 

Geldigheid diploma's


De dienst Legalisatie bij de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel legaliseert documenten die afgeleverd werden in België. In bepaalde gevallen moet uw document eerst door de bevoegde Belgische instantie gelegaliseerd worden voordat de FOD Buitenlandse Zaken de legalisatie/apostille kan aanbrengen voor gebruik in het buitenland. Controleer of dat het geval is alvorens u aan te melden, en vermijd zo onnodige verplaatsingen. Meer informatie vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken

De materie inzake geldigheid van diploma’s behoort niet tot de bevoegdheid van de ambassade. U kunt voor meer informatie over de erkenning van uw diploma in Vietnam contact opnemen met de Vietnamese Ambassade in Brussel:

Ambassade van Vietnam 
Generaal Jacqueslaan 1 
B-1050 Brussel 
Tel.: +32 (0) 2 379 27 37
Fax: +32 (0) 2 374 93 76
E-mail: vnem.brussels@skynet.be
Website: www.vnembassy-bruxelles.mofa.gov.vn