Ambassade en Consulaat van België in Vietnam
Home Naar België reizen

Naar België reizen

 

Verplicht formulier voor reizen naar België "Public Health Passenger Locator Form"

Vanaf 21/12/2020 moet de reiziger het bewijs van indiening het ingevulde Public Health Passenger Locator Form (PLF) bij zich te dragen gedurende de integrale reis naar de eindbestemming in België en de daaropvolgende 48 uur. Indien het onmogelijk is dergelijk bewijs te bekomen, draagt de reiziger een kopie bij zich van het ingevulde PLF gedurende de integrale reis naar de eindbestemming in België en de daaropvolgende 48 uur.

 

Negatief testresultaat

Vanaf 25/12/2020 dient eenieder, vanaf de leeftijd van 6 jaar, die op het Belgisch grondgebied toekomt te beschikken over een negatief testresultaat van een test die 72 uur voor het vertrek naar op Belgisch grondgebied werd afgenomen.Desgevallend is de vervoerder ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen, een negatief testresultaat voorleggen. Bij gebrek aan een negatief testresultaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

De reiziger moet ook alle door België genomen maatregelen respecteren. Hij dient  zich op de site https://www.info-coronavirus.be/nl/, te informeren over de evolutie van de gezondheidssituatie in België.

 

Geleidelijke hervatting "wereldwijd" van de indiening en de behandeling van de visumaanvragen C en D, en desgevallend afgifte van de visa voor de personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben.  Meer informatie op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden. Op de website van het Crisiscentrum vindt u nadere informatie terug over het al dan niet essentiële karakter van een reis en welke sanitaire voorschriften (zoals de verplichte quarantaine) men moet naleven wanneer men wel nog kan reizen: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-de-antwoorden-op-al-je-vragen

Visum voor België

Studeren in België

Werken in België

Links