Ambassade en Consulaat van België in Vietnam
Home Naar België reizen Studeren in België

Studeren in België

Het hoger onderwijs in België wordt gekenmerkt door zijn hoge kwaliteit en grote diversiteit. Ons land telt een aantal van de oudste universiteiten in de wereld.

Studeren in België biedt verschillende voordelen: de instellingen voor hoger onderwijs hebben internationale erkenning gekregen voor hun academische gedegenheid en kwaliteit, terwijl de inschrijvingen toch betaalbaar blijven. Buitenlandse studenten stellen de kwaliteit van leven in België zeer op prijs. De campussen zijn immers vaak gelegen in het centrum van historische steden van het land. Leven in België biedt de studenten hierbij ook een venster op de rest van Europa wat hen toelaat het toenemende belang van de Europese Unie in al zijn dimensies te begrijpen.

De Belgische instellingen voor hoger onderwijs zijn verdeeld in twee groepen: de universiteiten en de hogescholen. De eerste zijn meer academisch en op onderzoek gericht terwijl de laatste meer praktisch georiënteerd zijn en studenten voorbereiden op een technische en beroepsloopbaan. Hoewel het onderscheid nog wezenlijk in naam bestaat, is het verschil tussen de twee groepen soms enigszins vervaagd.

In België beslissen de Gemeenschappen autonoom over persoonsgebonden aangelegenheden zoals onderwijs. Daardoor is de Vlaamse Gemeenschap bevoegd voor onderwijs in het Nederlandstalige gedeelte van het land, de Franse Gemeenschap in Franstalig België en de Duitstalige Gemeenschap voor onderwijs in het Duits.

 • Onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap 

  Uw beste gids is de website Study in Flanders

  U vindt ook informatie in de brochure Higher Education in Flanders in pdf-formaat. Deze brochure verschaft een opsomming van de onderwijsinstellingen en een overzicht van de verschillende graden en diploma's die men in de Vlaamse onderwijsinstellingen kan behalen. De brochure geeft ook informatie over de waaier aan studiemogelijkheden in Vlaanderen. Ten slotte geeft de brochure een volledig overzicht van de instellingen voor hoger onderwijs en van de financiële aspecten die aan alle studietypes verbonden zijn (bv. beurzen). 

  Op de website van NARIC-Vlaanderen en ENIC-NARIC komt u te weten of uw buitenlands diploma binnen de Vlaamse Gemeenschap dezelfde erkenning krijgt als in uw eigen land. 
   

 • Onderwijs in de Franse Gemeenschap 

  Op de site Venir étudier en Belgique vindt u een overzicht van de studiemogelijkheden in Franstalig België. De website Study in Belgium is de perfecte toegangspoort tot een algemeen overzicht.

  De Service Equivalences houdt zich bezig met de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's die voor het lager en middelbaar onderwijs in het buitenland werden behaald. Indien u wilt weten of uw universitair diploma in de Franse Gemeenschap dezelfde erkenning geniet als in het land waar u dit diploma hebt behaald, kunt u de site van de Franse Gemeenschap bekijken. 

  Op allocation d’études vindt u nuttige gegevens over hoe u een aanvraag voor studievergoedingen en leningen indient. 

 • Onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap 

  Op de website van de Duitstalige Gemeenschap vindt u een overzicht van de studiemogelijkheden in Duitstalig België.

Zoals door de meeste Europese landen overeengekomen in de "Bologna-verklaring" bieden de Belgische onderwijsinstellingen onderwijs aan op het niveau van bachelor, master, voortgezette master en doctoraatsgraden. 

Bachelor

Op het bachelor niveau studeren studenten meestal een brede waaier van onderwerpen die hen wapenen met een stevige kennisbasis die essentieel is in een snel veranderende wereld. In sommige scholen is dit de hoogste graad van een 3-jarige opleiding (professionele bachelor) terwijl op andere scholen en universiteiten bachelor als een tussenstap wordt beschouwd (academische bachelor) dat een toegang tot het master niveau verleent.

Master

Het is op het master niveau dat specialisatie zijn intrede doet. Studenten kunnen nu hun cursussen kiezen uit een brede waaier van opties. De mastergraad wordt meestal verkregen na 4 of 5 jaar studie (met inbegrip van bachelor studies). Een voortgezette master omvat nog een bijkomende vervolmaking van meestal een jaar graduaat programma, zoals de MBA-programma's. Veel van deze programma's worden volledig in het Engels gedoceerd. Sommige vereisen enige werkervaring.

Doctoraatsprogramma's bestaan vooral uit zelfstudie en het schrijven van een proefschrift.

Buitenlanders die in België komen studeren doen dat meestal dankzij een studiebeurs of via andere eigen middelen. Buitenlandse studenten die zich willen inschrijven in de eerste cyclus (bachelor-programma) moeten een certificaat van gelijkwaardigheid voorleggen in verband met het diploma van hun secundair onderwijs.

Belgische Studiebeurzen

De Belgische gemeenschappen hebben hun eigen beurzenprogramma ontwikkeld dat met eigen specifieke accenten wordt ingevuld. VLIR-UOS  en ARES zijn hier de belangrijkste initiatiefnemers. De universiteiten hebben zelf ook beurzenprogramma’s.

Praktisch

 • Binnenkomst in België 

  Als u afkomstig bent uit een land dat geen lidstaat is van de Europese Unie hebt u misschien een visum nodig. Voor deze en andere vragen neemt u best contact op met de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat in uw land of in een naburig land. U kunt ook op onze website informatie over de eigenlijke visumprocedure terugvinden. 

  Eens dat u in België bent aangekomen, kunnen de gegevens van de ambassade of het consulaat van uw land eveneens nuttig zijn. 
   

 • Logement

  Veel scholen en universiteiten stellen kamers ter beschikking van hun studenten of hebben lijsten met kamers die in de omgeving te huur zijn. U gaat dus best bij uw onderwijsinstelling langs voor dergelijke inlichtingen.

Andere interessante links