Ambassade en Consulaat van België in Vietnam
Home Naar België reizen Visum voor België

Visum voor België

Nieuwe bijdrage voor visum LANG verblijf - D

Vanaf 1 december 2018 is de afname van vingerafdrukken in het kader van een aanvraag visum lang verblijf (D) verplicht.

Sinds 2 maart 2015 wordt er voor de behandeling van bepaalde visumaanvragen lang verblijf (D) een bijdrage gevraagd.

Indexering van de bijdrageverhoging vanaf 01/06/2019

De nieuwe bedragen gelden voor de aanvragen ingediend vanaf 01/06/2019.

- Indexering van de bijdrage van 200 naar 204 euro

- Indexering van de bijdrage van 350 naar 358 euro

Deze kost kan betaald worden door de aanvrager of een derde persoon (familie, kennis, sponsor, garant, etc.). Het bedrag van deze bijdrage moet overgemaakt worden op het rekeningnummer van Dienst Vreemdelingenzaken in België.

Het betalingsbewijs van deze bijdrage moet voorgelegd worden bij de indiening van de visumaanvraag. Indien de aanvrager geen betalingsbewijs kan voorleggen, dan zal de visumaanvraag onontvankelijk verklaard worden.

Deze bijdrage dient betaald te worden bovenop de handling fee van het visum lang verblijf (handling fee = het equivalent van 180 euro in lokale munt). De handling fee wordt nog steeds geïnd op het moment van de aanvraag. Het is niet omdat de visumaanvraag eventueel gratis is dat de bijdrage niet moet betaald worden.

Gelieve aandachtig de website van de Dienst Vreemdelingenzaken te raadplegen met betrekking tot het bedrag van de bijdrage en de betalingsmodaliteiten.

Aandacht

  • De eventuele bank- en overschrijvingskosten zijn ten laste van de aanvrager of de persoon die de overschrijving uitvoert.
  • Indien u te weinig betaalt, kunt u binnen de 30 dagen het verschuldigde bedrag bijstorten. Indien u niet het bewijs levert dat het bedrag binnen deze termijn betaald werd, zal het gedeeltelijk bedrag dat al betaald werd, niet terugbetaald worden en is de aanvraag onontvankelijk.
  • De bijdrage wordt eveneens niet terugbetaald indien de visumaanvraag wordt geweigerd.

 

  1. Waar, wanneer en hoe kunt u uw visumaanvraag indienen?
  2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?
  3. Welke documenten moet u voorleggen?
  4. Hoe volgt u de stand van uw dossier op?
  5. Schengenvertegenwoordiging voor visa
  6. Medisch attest - Erkende artsen
  7. Contact

 

1. Waar, wanneer en hoe kunt u uw visumaanvraag indienen?

U kunt terecht bij het Belgische visumaanvraagcentrum in Hanoi, Ho Chi Minh-stad, & Danang.

Voor meer informatie:

http://www.vfsglobal.com/Belgium/Vietnam/index.html (Engels)

http://www.vfsglobal.com/Belgium/Vietnam/Vietnamese/index.html (Vietnamees)

Houd er rekening mee dat aanvragers:

- een afspraak moeten boeken via VFS

- hun visumaanvraag moeten indienen bij het Belgische visumaanvraagcentrum (adres hierboven vermeld) en niet bij de ambassade

- in sommige gevallen zich zullen moeten aanmelden voor een interview op de ambassade na het indienen van hun aanvraag bij het Belgische visumaanvraagcentrum

De behandeltermijn van een visumaanvraag: Wacht niet tot het laatste ogenblik om een visum aan te vragen. De termijn waarbinnen u een beslissing wordt meegedeeld is langer in bepaalde perioden van het jaar (zomer, eindejaarsfeesten). Dien uw visumaanvraag dus vroeg genoeg in.

Klik hier voor onze sluitingsdagen.

In overeenstemming met de Visa Code, behoudt iedere visumaanvrager het recht zijn/haar visumaanvraag rechtstreeks in te dienen bij de Belgische Ambassade of het Belgische Consulaat bevoegd voor zijn plaats van residentie. In dat geval wordt de visumaanvrager verzocht op voorhand via email een afspraak te maken bij de betrokken missie.

2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?

De handling fee betaalt u cash* en in Vietnamese Dong, op de Ambassade of op het Consulaat. Klik hier voor ons tariefblad.

Voor de verwerking van bepaalde aanvragen visa lang verblijf (D) wordt er een supplementaire bijdrage gevraagd. In dit geval zal u het bewijs van betaling van deze supplementaire bijdrage moeten toevoegen aan uw visumaanvraag. Als u bij indiening van de visumaanvraag het bewijs van betaling niet kan voorleggen wordt uw aanvraag als onontvankelijk beschouwd.

Houd er rekening mee dat de handling fee betaald dient te worden op het moment van de visumaanvraag. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u graag door naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

* Dank om eerst de nodige visum-/legalisatiekost te betalen indien u uw aanvraag via post verstuurt en voeg het betalingsbewijs toe aan uw visumaanvraag.

Ambassade in Hanoi (Overschrijvingskosten dienen gedragen te worden door de aanvrager): 
Bank: Vietcombank (Branch: Transaction Center)
Adres: 31-33 Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Rekeningnummer: 0011004369240 (VND)
Naamhouder rekening: Embassy of Belgium
SWIFT: BFTVVNVX
Mededeling: Visum/Legalisatie FAMILIENAAM, VOORNAAM, GEBOORTEDATUM, PASPOORTNUMMER.

3. Welke documenten moet u voorleggen?

U vindt het visumaanvraagformulier en alle voorwaarden terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Dien een volledig dossier in: Lees aandachtig de informatie op de bewijsstukken die moeten worden voorgelegd alvorens uw dossier in te dienen. Als het consulaat immers bijkomende documenten moet opvragen om een beslissing te nemen of uw dossier naar de Dienst Vreemdelingenzaken te sturen, zult u uw visum misschien niet op tijd ontvangen.

Visum kort verblijf (= max. 90 dagen): Specifieke informatie voor Vietnam

Soorten visa:

Biometrie - Visa Information System (VIS)

Alle Schengenvisumaanvragers zullen zich persoonlijk moeten aanbieden, behalve kinderen jonger dan 12 jaar, om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden in het VIS. De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie. Specifieke informatie voor Vietnam vindt u hier

Visum lang verblijf (= meer dan 90 dagen): Specifieke informatie voor Vietnam

Soorten visa:

4. Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag  

De Belgische Ambassades en Consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, deelt de Ambassade of het Consulaat-generaal u het referentienummer van uw dossier mee. Vanaf dit ogenblik is de Dienst Vreemdelingenzaken het enige aanspreekpunt voor de opvolging van de stand van zaken van uw visumaanvraag. Dit nummer laat u toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan (Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel, T: +32.2.793.80.00, infodesk@ibz.fgov.be).

U kunt bovendien op basis van dit nummer de stand van zaken van uw visumaanvraag controleren op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De Belgische Ambassade of Consulaat-generaal zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag.

5. Schengenvertegenwoordiging

België vertegenwoordigt Luxemburg voor de behandeling van visumaanvragen lang verblijf (meer dan 90 dagen) en in Noord-Vietnam voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen).

6. Medisch attest - Erkende artsen

U kunt uw medische attesten bekomen via een van de door de Ambassade erkende artsen. Gelieve hier te klikken om de lijst te verkrijgen.

7. Contact

Indien u nog vragen zou hebben, kan u ons contacteren via

Ambassade in Hanoi: 
e-mail: hanoi@diplobel.fed.be
telefoon: +84 24 393 461 79. De visumsectie is bereikbaar van 14.00 u. tot 15.30 u., van maandag tot vrijdag.