Ambassade en Consulaat van België in Vietnam
Home Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

Vietnam

België spant zich in voor een wereld zonder armoede, in vrede en veiligheid, en streeft naar ontplooiingskansen voor elk individu. Zo sluiten we ons aan bij de inspanningen van de internationale gemeenschap om te komen tot een duurzame ontwikkeling en een rechtvaardige wereld. Lees meer over de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op www.dg-d.be.

Samenwerkingsprogramma

Vietnam was meer dan 40 jaar een partnerland van België. Het laatste samenwerkingsprogramma tussen België en Vietnam  dat afliep in 2019 vertegenwoordigde 60 miljoen euro. Het ondersteunde de sociaal-economische ontwikkeling van Vietnam, in het bijzonder de sectoren water en sanitatie, en governance. Dit programma werd uitgevoerd door het Belgische ontwikkelingsagentschap, Enabel (https://www.enabel.be/nl).

Het stopzetten van het bilaterale samenwerkingsprogramma betekent evenwel niet dat alle samenwerking werd stopgezet. Hieronder vindt u een overzicht van de bestaande programma’s en actoren: