Ambassade en Consulaat van België in Vietnam
Home Relaties Vietnam-België Diplomatieke relaties

Diplomatieke relaties

Bilaterale betrekkingen

België en Vietnam onderhouden diplomatieke betrekkingen sinds 22 maart 1973. Beide landen hebben in de afgelopen 40 jaar een relatie ontwikkeld die steunt op een diepe en multi-sectorale samenwerking. Het sterk engagement van beide landen heeft tot een nauwe en vruchtbare samenwerking vandaag geleid. Bezoeken op hoog niveau tussen beide landen vinden regelmatig plaats zoals het bezoek van ZKH Prins Filip en HKH Prinses Mathilde aan Vietnam in maart 2012, en het bezoek van Secretaris-generaal van de Communistische Partij Nguyen Phu Trong aan België in januari 2013. Gedurende 40 jaar heeft onze samenwerking zich aangepast aan de snel veranderende dynamiek van de Socialistische Republiek Vietnam. Het partnerschap concentreerde zich in het begin voornamelijk op heropbouw en ontwikkeling. Vandaag heeft de Belgische samenwerking zich sterk uitgebreid zowel wat sectoren betreft als de financiële bedragen die hiermee gepaard gaan.

De Belgische ontwikkelingssamenwerking in Vietnam omhelst waterbeheer & sanering, het versterken van het menselijk kapitaal van Vietnam, en goed bestuur. De Belgische officiële bilaterale ontwikkelingshulp voor de periode 2011-2015 bedraagt 60 miljoen euro. België werkt ook nauw samen met de Verenigde Naties in Vietnam, en ondersteunt hervormingen binnen de Verenigde Naties. De Belgische regio’s, de Belgische universiteiten en een aantal Belgische ngo’s zijn eveneens actief in Vietnam. De Franstalige Gemeenschap van België focust haar samenwerkingsprogramma op specifieke gebieden zoals geneeskunde, onderwijs en wegen en waterbouw. Ook de bijdragen van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) en de Exportfinanciering (FINEXPO) dienen vernoemd te worden. Met dit alles bedraagt de officiële steun aan de ontwikkelingssamenwerking met Vietnam, de zogenaamde ODA, gemiddeld € 20 à 25 miljoen per jaar.

Heel wat Vietnamese studenten hebben kennis kunnen maken met het uitstekende Belgische onderwijssysteem. Jaarlijks verstrekt de Belgische overheid tientallen studiebeurzen aan Vietnamese jongeren waardoor in de loop der jaren al bijna 2000 Vietnamese jongeren in België hebben kunnen studeren.

Daarnaast heeft de Solvay Business School MBA en master programma’s in Vietnam die al 1500 alumni tellen. De Haven van Antwerpen leidt jaarlijks 20 Vietnamese ‘professionals’ in de havensector op.

Vergeleken met de lidstaten van de Europese Unie is België de 6de Europese handelspartner van Vietnam. Het totaal volume van de handelsuitwisselingen tussen beide landen bedraagt ongeveer 1,2 miljard euro. Dit volume stijgt elk jaar, een teken van een toenemende economische complementariteit. De producten die verhandeld worden zijn vooral chemische producten, machines, metaal, textiel en schoenen, en landbouwproducten. Onze bedrijven voeren water en havenwerken uit en zijn ook actief op het gebied van voedsel (aqua-cultuur, koffie, cacao), ruimte technologie en water- en afvalbeheer.