Ambassade en Consulaat van België in Vietnam
Home Relaties Vietnam-België Economische relaties

Economische relaties

Overzicht

De bilaterale economische relaties tussen België en Vietnam zijn in de afgelopen decennia sterk toegenomen. Dit is o.a. het resultaat van de sterke economische groei in Vietnam zelf en van een grotere internationale openheid van onze Belgische bedrijven.

België is de 6de Europese handelspartner van Vietnam: de handel tussen beide landen bedraagt – volgens Vietnamese cijfers - zo’n 2,2 miljard euro in 2015. Dit cijfer stijgt elk jaar. België is met zijn internationale havens, zijn uitstekende transportinfrastructuur en centrale ligging een uitstekende toegangspoort voor Vietnamese producten in Europa.

Belgische investeringen in Vietnam bedragen op 20 juni 2016 $724 miljoen voor een 70-tal projecten. Belgische bedrijven zijn actief in de haven- en transportsector, in de diamantsector, en in de landbouw (koffie en cacao).

Belgische bedrijven in Vietnam ontdekken steeds meer nieuwe sectoren zoals afvalverwerking, waterzuivering, medische machines en toepassingen,... Op deze manier helpen ze Vietnam met kennisoverdracht en een uitwisseling van competenties. De Belgische overheid steunt deze initiatieven met concessionele leningen en andere financieringsvormen.

Bilaterale handel

De bilaterale handel tussen de EU en Vietnam bedroeg in 2015 $41,73 miljard. De Europese export naar Vietnam bedroeg datzelfde jaar $10,43 miljard, terwijl de import uit Vietnam in de EU $30,94 miljard. De EU en de VS zijn de grootste exportmarkten voor Vietnamese producten.

De totale bilaterale handel klokte in 2015 af op $2,275 miljard. De balans is negatief voor België. De Belgische uitvoer naar Vietnam bedroeg in 2015 bijna een half miljard $. Hiermee is ons land binnen de EU de 6de uitvoerder, maar extrapoleert men dit per capita dan is België de 3de grootste uitvoerder en vergeleken met 2014 is er een stijging merkbaar van 24,9%. De Belgische invoer van Vietnamese producten bedroeg in 2015 $1,779 miljard. De belangrijkste Belgische exportgoederen zijn chemische producten (28.7% in 2015), edelstenen en edelmetalen (19.1% in 2015), machines en toestellen (15.1% in 2015) en onedele metalen (in 2015 9.1%). Daarnaast zit de uitvoer van voedingsproducten en  kunststoffen en optische instrumenten in de lift.

De belangrijkste ingevoerde Vietnamese producten zijn schoenen en hoofddeksels (45.5% in 2015), textiel (10.1% in 2015) en huiden, vellen en leder (7.7%). Daarnaast importeert België plantaardige producten (7.6% in 2015). Dit maakt België in 2015 de 8ste grootste EU klant van Vietnam. België exporteert ook diensten naar Vietnam, voor een bedrag van ongeveer 85 miljoen euro (vervoersdiensten, communicatie en andere). De invoer van Vietnamese diensten in België bedraagt ongeveer 40 miljoen in 2014. De dienstenbalans helt dus over in het voordeel van België.

Belgische investeringen in Vietnam

Volgens het Vietnamese Ministerie van Planning en Investeringen bedroeg het totaal aan Belgische investeringen in Vietnam op 20 juni 2016 $724 miljoen voor een 70-tal projecten.

Onze investeringen doen het over het algemeen goed en België kan zich beroemen op een aantal “flagship” projecten. In 2015 investeerde AB Inbev in Binh Duong in hun eerste productie eenheid in Zuidoost-Azië. De investering in de belangrijke industriële en havenzone in Dinh Vu (Hai Phong – Noorden van het land) is een ander mooi voorbeeld, alsook de investeringen in de Vietnamese koffie-logistiek (die mede bijdraagt tot de transit via Antwerpen van zowat 80% van de Vietnamese koffie bestemd voor Europa). Tot slot, draagt Puratos-Grand Place bij tot het creëren van een hogere toegevoegde waarde in de Vietnamese cacaosector. De vertegenwoordigingen van Belgische banken in Ho Chi Minh Stad en in Hanoi spelen een belangrijke rol in de financiering van de activiteiten van Belgische ondernemingen in Vietnam.

Interessante sectoren voor België

In Vietnam zijn de meest belovende sectoren voor Belgische bedrijven voedsel en landbouw, stedelijke infrastructuur (waterbeheer en afvalverwerking), haven infrastructuur en binnenscheepvaart (baggerwerken), logistiek en ‘groene’ technologie.

Vietnam voert meer en meer uit naar de Europese markt via onze zee- en luchthavens. Zeker na het overeenkomen van een EU-Vietnam vrijhandelsakkoord in 2015 zal België trachten de rol als ‘logistieke hub’ voor de Vietnamese uitvoer naar Europa te versterken.

Belgische bedrijven bieden hoogtechnologische kennis in de medische sector. Onze onderwijsinstellingen (hoger en beroepsonderwijs) zijn erg gegeerd bij Vietnamese studenten die in het buitenland wensen te studeren.