Ambassade en Consulaat van België in Vietnam
Home Wonen in Vietnam

Wonen in Vietnam

Belgen die tijdelijk in het buitenland verblijven, verwijzen wij naar de rubriek Op reis in het buitenland en Op reis in Vietnam.

Belgen die permanent in Vietnam verblijven en officieel in de registers van de ambassade te Hanoi zijn ingeschreven, kunnen tevens beroep op ons doen voor alle andere consulaire diensten. Het is dan ook aangeraden u meteen na aankomst in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters van de Ambassade (privacy statement voor de inschrijving).

Belgen die permanent in Vietnam verblijven maar hun officiële verblijfplaats nog steeds in België hebben, hebben slechts recht op beperkte administratieve bijstand van deze ambassade.

Blijf op de hoogte: u heeft er belang bij uw e-mailadres(sen) aan de ambassade over te maken en regelmatig eventuele wijzigingen te signaleren.

 
A. Welke diensten mag u van de Belgische consulaire ambtenaren verwachten?

  • Afgeven van een tijdelijk paspoort in geval van verlies of diefstal van uw reisdocumenten.
  • Advies geven over het overmaken van geld vanuit België in geval u in geldnood zit.
  • Via de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel uw familie of vrienden in België benaderen voor het beschikbaar stellen van geld of vliegtuigtickets.
  • Via de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel zorgen dat uw familie of vrienden worden geïnformeerd in geval van een ongeluk, ziekenhuisopname of overlijden in het buitenland, en adviseren over de te volgen procedures.
  • Contact opnemen met en bezoeken van Belgen die gearresteerd/gedetineerd zijn en als dat nodig is, zorgen voor het doorgeven van berichten aan hun familie/vrienden in België.

 
B. Welke diensten mogen de Belgische consulaire ambtenaren NIET verlenen?

  • Optreden in privéaangelegenheden zoals een hotel reserveren, hotelrekeningen betalen, bagage bewaren, een woning zoeken, betalen van medische kosten, douanekosten, boetes, gerechtskosten, borgstellingen, een ontvoerd kind gedwongen terughalen of een minderjarige huisvesten, een Belgische burgerlijke beschikking afdwingen in het buitenland of een derde land verplichten om een familiaal geschil te regelen, onderzoeken over een misdrijf of een overlijden, enzovoort; 
  • Zorgen voor een voorkeursbehandeling in een ziekenhuis, bij een dokter, in de gevangenis, voor excursies of bezoeken, of bemiddelen om iemand uit de gevangenis te halen of in gerechtelijke procedures; 
  • Zorgen voor een job, een werk- of verblijfsvergunning of de verlenging van een visum.