Ambassade en Consulaat van België in Vietnam
Home Wonen in Vietnam Belgische Dienstverlening Belgisch paspoort

Belgisch paspoort

Het paspoort is een officieel wereldwijd erkend en bruikbaar reisdocument in de vorm van een boekje dat een land aan zijn onderdanen afgeeft.

 • Elke Belg kan van zijn geboorte een eigen paspoort krijgen.
 • Een Belgisch paspoort heeft een geldigheidsduur van 7 jaar (5 jaar voor minderjarigen)
 • Het paspoort laat toe om naar alle landen ter wereld te reizen, desnoods na het bekomen van de vereiste visa.

Het paspoort mag niet worden verward met de identiteitskaart die - zoals de naam het zegt - maar uit een kaart bestaat. Met een identiteitskaart kunt u naar een 50-tal landen reizen.

Gewoon paspoort

U kunt een gewoon paspoort aanvragen als u officieel op een ambassade bent ingeschreven.

Een paspoortaanvraag dient persoonlijk te gebeuren met het oog op het nemen van vingerafdrukken, foto en handtekening. Enkel kinderen van minder dan 6 jaar zijn vrijgesteld van persoonlijke aanvraag. In dat geval volstaat het een aanvraagformulier en de vereiste documenten naar de ambassade te versturen.

Paspoort voor volwassenen

Gelieve volgende documenten voor te leggen:

 • Het aanvraagformulier
 • uw  verlopen paspoort.
 • 2 recente paspoortfoto's (kleurenfoto's)
 • een fotokopie van uw visum/verblijfsvergunning voor Vietnam

Paspoort voor kinderen

Kinderen worden sinds enkele jaren niet meer ingeschreven in het paspoort van hun ouders zoals vroeger. Ze moeten in het bezit zijn van een eigen paspoort.

Leg de volgende documenten voor:

 • Het aanvraagformulier getekend door  beide ouders. De ouders mogen niet tekenen als aanvrager op de tweede bladzijde van het aanvraagformulier. Het kind dient zelf te tekenen. Indien het kind nog niet kan tekenen wordt in het daartoe voorziene kader de vermelding “vrijgesteld” aangebracht. Een paspoort wordt enkel afgeleverd aan een minderjarige met de toestemming van beide ouders. Indien de tweede ouder het formulier niet kan tekenen dient hij/zij zijn toestemming schriftelijk te verlenen in een afzonderlijk document.
 • 2 recente paspoortfoto's (kleurenfoto's)
 • Indien nog niet in ons bezit: een originele of letterlijke kopie van de geboorteakte van het kind

Voorlopig paspoort

U bent op vakantie in Vietnam en uw Belgisch paspoort is verloren of gestolen? U hebt een document nodig om naar België terug te keren? U verblijft in het buitenland maar moet dringend een reis ondernemen?

Onder bepaalde voorwaarden kunnen wij een voorlopig paspoort uitreiken om u te helpen. Dit heeft een beperkte geldigheidsduur van maximum één jaar. Sommige landen erkennen niet de geldigheid van het Belgisch voorlopig paspoort. Het komt de houder van een voorlopig paspoort toe om na te gaan of het wordt aanvaard door de autoriteiten van het land waar hij wil verblijven, naartoe reizen of doorreizen. 

Aanvraag

 • Aangifte van verlies of diefstal bij de lokale politie
 • Aanvraagformulier
 • 2 recente paspoortfoto's (kleurenfoto's)

Aanvraagformulieren op: 
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Attesten_en_formulieren/

Meer info op: 
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Belgisch_paspoort/