Ambassade en Consulaat van België in Vietnam
Home Wonen in Vietnam Belgische Dienstverlening Uittreksel uit het Strafregister

Uittreksel uit het Strafregister

In Vietnam

Een uittreksel uit het strafregister van de Vietnamese overheid voor de periode van uw verblijf in Vietnam kunt u krijgen bij de Dienst Justitie van de stad of de provincie waar u woont.

 

In België

Als u in het buitenland woont en een uittreksel uit het Belgisch strafregister wil aanvragen, moet u persoonlijk een mail sturen naar: Federale Overheidsdienst Justitie - Centraal Strafregister - strafregister@just.fgov.be

Vermeld op uw aanvraag:

  • uw naam en voornaam
  • uw adres
  • uw geboortedatum en -plaats
  • de reden van uw aanvraag

Voeg eventueel ook een scan (pdf) van uw identiteitskaart of paspoort bij (niet verplicht).

Het uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd.

Als u een uittreksel uit het strafregister wil aanvragen dat de periode dekt waarin u in het buitenland verbleef, moet u zich rechtstreeks richten tot de bevoegde autoriteiten van het betrokken land. Het is mogelijk dat de afgifte van een dergelijk document in het buitenland betalend is.