Đại sứ quán tại Hà Nội

Tất cả các thông tin thiết thực về Đại sứ quán của chúng tôi tại Hà Nội.

Làm việc cho Đại sứ quán của chúng tôi tại Hà Nội

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy tổng quan về các vị trí tuyển dụng của chúng tôi.
  1. Cập nhật lần cuối vào

Làm việc cho FPS Foreign Affairs

Tổ chức của chúng tôi đại diện, bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của Bỉ và Bỉ ở nước ngoài. Chúng tôi không chỉ làm việc từ Bỉ, mà còn từ khoảng 120 bài viết trên toàn thế giới. Điều này làm cho tổ chức của chúng tôi trở nên độc đáo và đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp cho nhân viên của mình nhiều nghề nghiệp và thách thức khác nhau.

More information in Dutch and French