Đại sứ quán và Lãnh sự quán Bỉ tại Việt Nam
Home Hợp tác phát triển

Hợp tác phát triển

 

Vietnam

Bỉ phấn đấu vì một thế giới hòa bình và an toàn, là nơi nghèo đói đã là quá khứ và là nơi tất cả mọi người có cơ hội phát triển. Do đó, những nỗ lực của chúng tôi bổ sung cho những hoạt động cộng đồng quốc tế để đạt được sự phát triển bền vững và một thế giới công bằng. Đọc thêm về Hợp tác phát triển của Bỉ tại www.dg-d.be.

 

Hợp tác Phát triển Bỉ tại Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia đối tác của Bỉ trong hơn 40 năm. Chương trình hợp tác cuối cùng giữa Bỉ và Việt Nam thực hiện bởi Cơ quan phát triển của Bỉ - Enabel (https://www.enabel.be) với ngân sách 60 triệu euro. Dự án đã kết thúc vào năm 2019 nhằm hỗ trợ sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, cụ thể hơn là trong lĩnh vực quản trị, nước và vệ sinh.

Tuy nhiên, chương trình hợp tác song phương kết thúc không có nghĩa là tất cả sự hợp tác bị dừng lại. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các chương trình và đối tác hiện tại:

Vliruos: Hợp tác Đại học

Ares: Hợp tác Đại học

BIO invest: Ngân hàng đầu tư Bỉ

VVOB: Giải quyết các rào cản học tập ở trường mầm non

Rikolto: Thực phẩm an toàn và bền vững

Plan Belgium

Oxfam Belgium