Đại sứ quán và Lãnh sự quán Bỉ tại Việt Nam
Home Hợp tác phát triển

Hợp tác phát triển

 

Vietnam

Bỉ phấn đấu vì một thế giới hòa bình và an toàn, là nơi nghèo đói đã là quá khứ và là nơi tất cả mọi người có cơ hội phát triển. Do đó, những nỗ lực của chúng tôi bổ sung cho những hoạt động cộng đồng quốc tế để đạt được sự phát triển bền vững và một thế giới công bằng. Đọc thêm về Hợp tác phát triển của Bỉ tại www.dg-d.be.

 

Hợp tác Phát triển Bỉ tại Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia đối tác của Bỉ trong hơn 40 năm. Chương trình hợp tác cuối cùng giữa Bỉ và Việt Nam thực hiện bởi Cơ quan phát triển của Bỉ - Enabel (https://www.enabel.be) với ngân sách 60 triệu euro. Dự án đã kết thúc vào năm 2019 nhằm hỗ trợ sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, cụ thể hơn là trong lĩnh vực quản trị, nước và vệ sinh.

Hợp tác song phương với Việt Nam bắt đầu bằng việc ký kết Hiệp định đầu tiên vào ngày 11/10/1977 và kết thúc vào ngày 30/06/2019.

Việc chấm dứt hợp tác song phương trực tiếp của chúng ta không có nghĩa là Bỉ rút khỏi Việt Nam; đất nước chúng tôi duy trì sự hiện diện thông qua việc tài trợ cho các chương trình 5 năm vì lợi ích của các bên hợp tác không trực tiếp. Chương trình 2022/2026 hiện tại cung cấp tài chính cho các bên hợp tác không trực tiếp lên tới gần 20 triệu euro, được phân chia giữa hợp tác học thuật do ARES và VLIR tổ chức và các tổ chức phi chính phủ do VVOB điều phối và Khung chiến lược chung JSF.
 
Nhiều nhà đầu tư tư nhân của Bỉ và giới học thuật cũng đang hoạt động tích cực tại Việt Nam, đặc biệt là với sự hỗ trợ của các tổ chức của Bỉ. Bỉ đang tài trợ cho các dự án FINEXPO theo nhiều cách khác nhau. BIO (hỗ trợ khu vực tư nhân Việt Nam), BELSPO và WBI cũng tài trợ cho các chương trình khác nhau.
Ngoài ra, Bỉ luôn cung cấp học bổng (bao gồm cả thông qua các tổ chức liên kết). Ưóc tính có khoảng 5.000 cựu sinh viên Việt Nam từng theo học tại Bỉ.

Cuối cùng, Bỉ cũng hỗ trợ, ở cấp khu vực, "Ủy ban sông Mê Công" cho đến năm 2018. Năm 2020, Flanders trở thành đối tác của MRC.
Ngoài ra, 27 dự án thuộc chương trình hợp tác song phương 2022-2024 đã được Chính phủ Việt Nam và WBI phê duyệt vào tháng 12/2021. Các dự án tập trung vào đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y tế, giáo dục-đào tạo, phát triển tiếng Pháp , luật (quốc tế/biển), công nghiệp văn hóa, nghiên cứu ứng dụng, nông nghiệp và hậu cần.

Hợp tác giữa các trường Đại Học
Khoản hợp tác dành cho học thuật uớc tính lên tới khoảng 10 triệu euro. Sự hợp tác này diễn ra thông qua các kênh khác nhau: hợp tác của chính phủ liên bang, hợp tác khu vực hoặc trực tiếp bởi chính các trường đại học.
Ở cấp liên bang, các khoản hợp tác tài trợ cho các nền tảng nói tiếng Flemish và tiếng Pháp để hợp tác giữa các trường đại học. Các nền tảng này, được gọi là VLIR-UOS và ARES, triển khai hợp tác giữa các trường đại học bằng cách khởi động các kêu gọi hàng năm cho các dự án học bổng. Đối với nền tảng nói tiếng Pháp ARES, hiện có 8 dự án đang triển khai tại Việt Nam và 10 dự án đang triển khai cho nền tảng tiếng Flemish. Các dự án này bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế, nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu hay công nghệ, v.v.
Hai nền tảng ARES và VLIR-UOS cũng cung cấp học bổng cho các nghiên cứu tổng thể và đào tạo ngắn hạn hàng năm.
Vì việc kêu gọi các dự án diễn ra hàng năm cho mỗi nền tảng nên sẽ ngày càng có nhiều dự án được triển khai vào năm 2026, bổ sung vào 18 dự án đã được triển khai. Hợp tác học thuật của chúng tôi với Việt Nam là lớn nhất trong số các nước ASEAN mà chúng tôi hỗ trợ.

Hợp tác với các tổ chức phi chính phủ

Hợp tác phi chính phủ của Bỉ đã bắt đầu chu kỳ lập trình 5 năm mới cho giai đoạn 2022-2026, tiếp nối chu kỳ trước 2017-2021. So với chu kỳ trước, hiện có 7 tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam. Đó là: VLIR-UOS, ARES-CUD, VVOB, Rikolto, ITG, Plan, Oxfam Hầu hết các chương trình đang triển khai hiện nay là sự tiếp nối của các chương trình trước đó.
Các chương trình nhắm mục tiêu trong 5 lĩnh vực khác nhau. Các lĩnh vực được nhắm mục tiêu đến bao gồm nông nghiệp, giáo dục, y tế, giới tính và bảo trợ xã hội.
Các bên do chính phủ Bỉ tài trợ hợp tác với chính quyền hoặc các bên của Việt Nam. Ví dụ, Viện Y học Nhiệt đới phối hợp với Viện Sốt Rét Ký Sinh Trùng Côn Trùng Trung Ương tại Hà Nội, hay VVOB phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo ở cấp tỉnh và huyện.

Chúng tôi cố gắng thúc đẩy sự phối hợp và bổ sung giữa các bên của Bỉ cũng như với các bên quốc tế khác.

Tuy nhiên, chương trình hợp tác song phương kết thúc không có nghĩa là tất cả sự hợp tác bị dừng lại. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các chương trình và đối tác hiện tại:

Vliruos: Hợp tác Đại học

Ares: Hợp tác Đại học

BIO invest: Ngân hàng đầu tư Bỉ

VVOB: Giải quyết các rào cản học tập ở trường mầm non

Rikolto: Thực phẩm an toàn và bền vững

Plan Belgium

Oxfam Belgium