Đại sứ quán và Lãnh sự quán Bỉ tại Việt Nam
Home Travel Belgium Visa Belgium Dữ liệu và Sinh trắc học

Dữ liệu và Sinh trắc học

Lấy dấu vân tay

Thị thực ngắn hạn C (Thị thực Schengen)

Hệ thống thông tin thị thực (VIS) là một hệ thống công nghệ thông tin cho phép các nước thành viên khối Schengen trao đổi với nhau các giữ liệu về thị thực. Mục đích chính của hệ thống VIS là đơn giản hoá thủ tục cấp thị thực, tạo điều kiện kiểm tra tại cửa khẩu và tăng cường công tác an ninh, kể cả an ninh cho người xin thị thực. Hệ thống VIS đã hoạt động từ ngày 11/10/2011 và kết nối ngày càng nhiều các quốc gia.

Tại Việt nam, VIS đã đi vào hoạt động từ ngày 14 tháng 11 năm 2013

Hệ thống VIS kết nối các Đại Sứ Quán của các nước thành viên khối Schengen và các cửa khẩu với cơ sở giữ liệu trung tâm VIS. Việc VIS đi vào hoạt động dẫn tới những thay đổi sau đây liên quan tới quá trình xin thị thực:

 • Kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2013, những người xin thị thực Schengen tại Việt nam phải đích thân tới nộp hồ sơ, để có thể lấy dấu vân tay của mười đầu ngón tay và chụp ảnh kỹ thuật số.
 • Dấu vân tay sẽ đã lưu trong hệ thống VIS có thể được sử dụng lại cho những lần xin thị thực tiếp theo trong vòng 5 năm. Nghĩa là sau khi đã lấy dấu vân tay, Quý vị sẽ không phải có mặt khi nộp hồ sơ xin thị thực cho những lần tiếp theo trong vòng 5 năm, trừ khi có lỗi kỹ thuật với vân tay của Quý vị. Việc này sẽ được xác định tại lần xin thị thực “mới”.
 • Cơ quan an ninh cửa khẩu lãnh thổ Schengen có thể sẽ kiểm tra đặc điểm nhận diện của Quý vị bằng cách truy cập vào hệ thống VIS.

Vui lòng truy cập trang web của Uỷ ban châu Âu để biết thêm thông tin.

Cụ thể tại Việt Nam:

Tất cả đơn xin thị thực đều phải được nộp tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Bỉ (VFS) tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc Đà Nẵng. Quý vị bắt buộc phải có mặt khi đi nộp hồ sơ.

Những đối tượng sau đây sẽ được miễn có mặt:

 • Trẻ em dưới 12 tuổi;
 • Những người không thể lấy dấu vân tay do một khiếm khuyết thể chất;
 • Các nguyên thủ quốc gia và thành viên chính phủ cùng vợ hoặc chồng, thành viên của phái đoàn chính thức, khi được mời bởi chính phủ một nước thành viên hoặc của các tổ chức, cơ quan quốc tế, vì một mục đích chính thức.

Xin ý kiến cơ quan thẩm quyền Schengen

 • Kể từ ngày 21/12/2007, tất cả các hồ sơ xin thị thực của công dân Việt nam, cho dù là hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu công vụ hay hộ chiếu ngoại giao đều phải xin ý kiến của khối Schengen sau khi đã được xem xét tại Đại Sứ Quán Bỉ. Việc xin ý kiến Schengen thường kéo dài khoảng 10 ngày. Khoảng thời gian này chưa tính đến thời gian cần để xét hồ sơ, và thời gian xin ý kiến của nhà chức trách Bỉ, trong trường hợp hồ sơ phải chuyển sang Bỉ để lấy ý kiến.
 • Đại Sứ Quán xin nhắc lại là về nguyên tắc, hồ sơ xin thị thực phải được nộp trước ít nhất là 3 tuần, theo quy định của khối Schengen.

Thị thực dài hạn D (Thị thực quốc gia)

Từ ngày 01/12/2018, Quý vị phải cung cấp dữ liệu sinh trắc học: dấu vân tay của mười đầu ngón tay và chụp ảnh kỹ thuật số khi nộp đơn xin thị thực lưu trú dài hạn (D) cho Bỉ.

Bằng cách lấy dấu vân tay, Quý vị có thể được xác định một cách chắc chắn là chủ sở hữu duy nhất của thị thực, đảm bảo tăng cường an ninh cho mọi người, bao gồm cả người xin thị thực. Điều này bảo vệ Quý vị khỏi sự giả mạo hoặc lạm dụng danh tính - ví dụ trong trường hợp trộm cắp hoặc mất hộ chiếu - và tạo điều kiện kiểm tra an ninh tại các biên giới.

Dấu vân tay dùng cho thị thực dài hạn D không thể được sử dụng lại cho thị thực ngắn hạn (thị thực C Schengen).

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo trang web của Bộ Nội vụ - Cơ quan Di trú Liên bang Bỉ.

Cụ thể đối với Việt Nam:

Tất cả hồ sơ xin thị thực được nộp tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Bỉ (VFS) tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Yêu cầu bắt buộc là người nộp đơn phải có mặt khi nộp hồ sơ. 

Những đối tượng sau đây sẽ được miễn có mặt:

 • Trẻ em dưới 6 tuổi;
 • Những người không thể lấy dấu vân tay do một khiếm khuyết thể chất;
 • Các nguyên thủ quốc gia và thành viên chính phủ cùng vợ hoặc chồng, thành viên của phái đoàn chính thức, khi được mời bởi chính phủ một nước thành viên hoặc của các tổ chức, cơ quan quốc tế, vì một mục đích chính thức.