Đại sứ quán và Lãnh sự quán Bỉ tại Việt Nam
Home Thị thực vào Bỉ Các mẫu đơn và thông tin hữu ích

Các mẫu đơn và thông tin hữu ích

Quý vị có thể tìm thấy ở đây một ví dụ về mẫu đơn xin thị thực Schengen NHƯNG xin lưu ý rằng mẫu đơn này phải được hoàn thành trực tuyến. Đơn xin thị thực viết tay sẽ không được chấp nhận (cập nhật 04/02/2020):  

Mẫu đơn xin thị thực Schengen (thị thực lưu trú ngắn hạn - C)

Mẫu đơn xin thị thực quốc gia (thị thực dài hạn - D)

Quy định về ảnh chụp

Hợp pháp hóa lãnh sự

Lý lịch tư pháp

Lựa chọn ngôn ngữ xử lý hồ sơ xin thị thực: Theo luật về sử dụng ngôn ngữ hành chính (ban hành năm 1966), các quyết định cho hồ sơ xin thị thực được đưa ra bằng một trong ba ngôn ngữ chính thức của quốc gia (tiếng Đức, Pháp, Hà Lan). 

Vui lòng nhấp chuột vào mẫu lựa chọn ngôn ngữ của bạn bên dưới:

Giấy chứng nhận y tế cho thị thực chứng minh rằng bạn không mang bất kỳ bệnh nào có thể gây nguy hiểm
sức khỏe cộng đồng:

Phòng khám được công nhận: Danh sách các bệnh viện, bác sĩ  được Đại sứ quán Bỉ công nhận 

Bảo lãnh tài chính (phụ lục 3bis): 

Bảo lãnh tài chính cho sinh viên ( phụ lục 32):