Dịch vụ lãnh sự

Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy thông tin về đăng ký của mình, cách đăng ký chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, v.v.

More information is available in English, in French and in Dutch.

Thêm thông tin lãnh sự

Văn bản chung về các dịch vụ lãnh sự cho người Bỉ ở nước ngoài có thể được tìm thấy trên trang web của FPS Foreign Affairs. Đọc thêm...