Đại sứ quán và Lãnh sự quán Bỉ tại Việt Nam

Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam

Chào mừng đén với website của chúng tôi!

Bạn là người Bỉ mới chuyển đến Việt Nam và muốn đăng ký với Đại sứ quán tại Hà Nội? Bạn bị mất hộ chiếu khi đang du lịch xuyên Việt? Bạn có cần yêu cầu thị thực để đi du lịch đến Bỉ? Sau đó, bạn đã đến đúng địa chỉ.

Các cuộc hẹn tại đại sứ quán cho các vấn đề lãnh sự chỉ có thể thực hiện được khi có cuộc hẹn trước (hanoi@diplobel.fed.be).

Theo dõi trang Facebook của chúng tôi và lời khuyên du lịch.