Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam

Về chúng tôi
Ai là ai và thẩm quyền của Đại sứ quán chúng tôi tại Hà Nội.
Dịch vụ lãnh sự
Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy thông tin về đăng ký của mình, cách đăng ký chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, v.v.
Illustratie van een wereldkaart met daarop een opstijgend vliegtuig