Đại sứ quán và Lãnh sự quán Bỉ tại Việt Nam

Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam

 

Chào mừng Quý vị đến với trang web của Đại sứ quán Bỉ !

Chúng tôi đã xây dựng một trang "Tiếng Việt" để Quý vị có thể truy cập trực tiếp các thông tin cần thiết.

Công dân Việt Nam muốn sang Bỉ với mục đích công tác, học tập hay giải trí đều có thể tham khảo dễ dàng thông tin về thị thực.

Chúng tôi cũng làm một chương riêng với các thông tin chuyên sâu về quan hệ giữa Bỉ và Việt Nam, bao gồm hoạt động hợp tác phát triển.

Quý vị cũng có thể tham khảo nhiều thông tin hữu ích khác trên trang web của các tổ chức, các cơ quan, trường đại học,... của Bỉ.

Cán bộ của Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội luôn sẵn sàng trợ giúp Quý vị. Chúc Quý vị khám phá được thông tin bổ ích và lý thú từ trang web của chúng tôi.