Đại sứ quán tại Hà Nội

Tất cả các thông tin thiết thực về Đại sứ quán của chúng tôi tại Hà Nội.

Về chúng tôi

Ai là ai và thẩm quyền của Đại sứ quán chúng tôi tại Hà Nội.
  1. Cập nhật lần cuối vào

Phạm vi Pháp lý


Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội chịu trách nhiệm tại Việt Nam.
 

Ai là ai?


Đại sứ 
Ngài Đại sứ Karl VAN den BOSSCHE

Chính trị và Kinh tế 
Bà Jasmien DE WINNE, Phó Đại sứ

Lãnh sự 
Bà Veerle JORDANT, Phụ trách Lãnh sự

Phái đoàn Wallonie-Bruxelles 
Ông Pierre DU VILLE - Đại diện Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Chính phủ Vùng Wallonie tại Việt Nam, Campuchia và Lào

Ngoại thương và Đầu tư  

  • Ông Jean-Pierre MULLER, Tham tán Thương mại & Kinh tế (AWEX
  • Bà Eve DEVOLDERE, Tham tán Thương mại & Đầu tư (FIT)
  • Bà Trần Tuyết Trang, Tham tán Kinh tế và Thương mại đại diện Chính phủ Vùng Thủ đô Brussels (hub.brussels)

Tổng cục Hải quan và Tiêu thụ đặc biệt
Ông Eddie DE CUYPER - Cố vấn hải quan